Điều khoản và quy định

Điều khoản và quy định

18/06/2020 8:15:54 AM | 1185

1. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Bạn phải chấp nhận rằng bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng bạn đã, đang hoặc sẽ sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam.
Bạn không được sử dụng dịch vụ để tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản, chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) hoặc các thông tin không mong muốn trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

2. SỰ TUÂN THỦ

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển GFR có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, 
Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển GFR  có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:

- Sử dụng Dịch vụ.

- Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ.

- Truy cập phần mềm quản lý.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển GFR  cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển GFR cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ gfrvietnam.com@gmail.com

3. LIÊN KẾT WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Website gfrvietnam.com có thể kết nối đến những Website của các Bên thứ ba , gfrvietnam.com  cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Bạn. Những Website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. gfrvietnam.com  không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng gfrvietnam.com  sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ ba.

4. QUYỀN SỠ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của gfrvietnam.com  cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi:

- Sử dụng cho mục đích cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại.

- Không sao chép, xuất bản hay sử dụng lại Nội dung.

- Không chỉnh sửa Nội dung.

- Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản gfrvietnam.com . Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ Gfrvietnam.com@gmail.com . Nếu được chấp thuận, bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung Website của bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ gfrvietnam.com 

5. BẢO ĐẢM CUNG CẤP DỊCH VỤ

gfrvietnam.com  và các nhân viên của gfrvietnam.com cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, gfrvietnam.com  cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho gfrvietnam.com khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với gfrvietnam.com  để khắc phục sớm nhất cho bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, gfrvietnam.com  luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên gfrvietnam.com  sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của bạn.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

gfrvietnam.com  sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website; trang thiết bị và Dữ liệu cửa hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của gfrvietnam.com . cũng như không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, bạn đồng ý rằng gfrvietnam.com , đại lý, nhà cung cấp của gfrvietnam.com  sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của gfrvietnam.com . Shop Mồi Câu Cá sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website gfrvietnam.com 

8. BỒI THƯỜNG

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho gfrvietnam.com  hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hoặc bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

- Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của gfrvietnam.com 

- Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến gfrvietnam.com 

- Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của bạn, hoặc nhân viên và đại lý của bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến gfrvietnam.com 

- Vi phạm bất cứ quy định hoặc thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến gfrvietnam.com 

- Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến gfrvietnam.com 

9. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

Bạn hiểu và chấp nhận rằng gfrvietnam.com  có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét duy nhất của gfrvietnam.com , mọi yêu cầu của bạn về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của bạn có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ.

Bạn có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. gfrvietnam.com  không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bạn tác động lên dữ liệu cửa hàng và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng gfrvietnam.com  có quyền truy cập khu vực riêng của bạn khi:

- Được bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố.

- Bạn yêu cầu

- Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của gfrvietnam.com , khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

10. THÔNG TIN LIÊN LẠC

gfrvietnam.com  khuyến khích bạn liên hệ với Hotline Hỗ trợ khách gfrvietnam.com  khi có nhu cầu hỗ trợ. Bạn có thể dùng công cụ ở mục Liên Hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng.

Thông tin tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công Cửa hàng, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến bạn từ email của công ty chúng tôi. gfrvietnam.com  không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của bạn được bảo mật nếu bạn gửi vào email khác email nêu trong điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên, Cộng tác viên, Đại lý của gfrvietnam.com .

11. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

gfrvietnam.com  sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của gfrvietnam.com 

12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.


Bài viết cùng chuyên mục

  • Phương thức thanh toán

    Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GFR đang sử dụng 2 hình thức thanh toán là: Thu tiền tại nhà và thanh toán chuyển ...
  • Chính sách bảo mật thông tin

    Quyền riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng, vì thế GFR bảo mật thông tin khách hàng hoàn toàn tuân thủ theo Đạo luật Bảo ...