Lò đốt than sinh học quy mô nông hộ

Lò đốt than sinh học quy mô nông hộ

30/07/2019 1:50:03 PM | 3395

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về việc sử dụng than sinh học góp phần bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu, GFR đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công lò đốt tạo than sinh học từ rác thải hữu cơ. Lò đốt than sinh học này phù hợp với điều kiện, trình độ sản xuất và năng lực đầu tư theo quy mô nhóm nông hộ, hợp tác xã hoặc mô hình trang trại.

Đối vơi hợp tác xã, nông hộ

Chuyển giao công nghệ Biochar 6

Sẽ không còn khói do đốt rác thải nông nghiệp

Chuyển giao công nghệ Biochar 7

Lợi ích với quy mô HTX

- Tận dụng nguồn rác thải không có giá trị kinh tế.

- Giải quyết vấn đề môi trường.

- Tự tạo nguồn Biochar.

- Giảm chi phí cho phân bón, thủy lợi,…

Với khả năng ứng dụng, tính sáng tạo cao, sản phẩm này được ứng dụng trong quá trình sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Mẫu lò đốt theo cơ chế gián đoạn có thể áp dụng đến tận hộ sản xuất nông nghiệp với chi phí rất thấp. Dựa trên cơ chế hoạt động có thể nâng cấp, cải tiến thành lò đốt liên tục để sản xuất theo quy mô lớn hoặc theo hướng công nghiệp. Hiên tại, lò đốt than sinh học này được nhiều cá nhân, đơn vị trong nước hợp tác, đặt hàng sản xuất sản phẩm.


Bài viết cùng chuyên mục